Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Helse-, sosial- og eldreombudet i Oslo > Sosialkontoret/økonomisk sosialhjelp

Sosialkontoret (Nav)/økonomisk sosialhjelp

 

Hvis du ikke har penger og er uten inntekt, kan du ha krav på økonomisk stønad til livsopphold. Du henvender deg da til Nav sosialtjenesten der du bor eller oppholder deg. Hvis du ikke har fast bosted i Oslo, vil fødselsdatoen din avgjøre hvilket sosialsenter du tilhører.

 

Hvordan kan sosialtjenesten avgjøre om jeg kan få økonomisk hjelp?

Nav sosialtjenesten skal, etter en vurdering av din økonomiske situasjon på søknadstidspunktet, avgjøre om du har rett på økonomisk sosialhjelp. For at sosialtjenesten skal kunne vurdere dette, må den ha opplysninger som dokumenterer din økonomiske situasjon, for eksempel kontoutskrift. Det kan stilles ulike vilkår for hjelpen.

Hvordan kan sosialtjenesten hjelpe meg hvis jeg ikke har noe sted å bo?

Nav sosialtjenesten har plikt til å hjelpe deg med midlertidig bolig hvis du ikke kan sørge for dette selv. Sosialtjenesten skal også gi deg råd og veiledning i forhold til hvordan du skal gå frem for å skaffe deg et varig bosted.

Hvordan er søknadsprosessen om sosialhjelp og hvor langt tid tar det?

Du har rett til å få levere søknad. Søknader kan leveres muntlig eller skriftlig. Det anbefales likevel å levere skriftlig søknad. Du har krav på å få skriftlig vedtak på alt du søker om. Vedtaket skal være begrunnet. Vanlig saksbehandlingstid er fjorten dager. Hvis du søker om nødhjelp, har du rett på skriftlig vedtak samme dag, senest dagen etter. Sosialtjenesten har ikke lov til å avslå søknader muntlig.


Kan jeg klage på vedtaket?

Du kan klage på alle vedtak du får om sosialhjelp, også på de vedtak der du får innvilget hjelp. Vanlig klagefrist er tre uker fra den dag du mottar vedtaket. Alle som jobber i sosialtjenesten har taushetsplikt. Dette betyr at de ikke kan gi opplysninger til noen om deg, uten at du har gitt ditt samtykke til dette.


Ombudet har utarbeidet maler du kan bruker hvis du ønsker å klage på et vedtak fra sosialtjenesten.